ვებ აპლიკაციების შემუშავება ASP.Net MVC Core-ის გამოყენებით

5 მაისი 2020

შეისწავლე დინამიური ვებ აპლიკაციების აწყობა ჩვენი დისტანციური ვებ აპლიკაციების შემუშავების ASP.Net MVC Core-ის გამოყენებით კურსის მეშვეობით.

გაიარე კურსი მხოლოდ 240 ლარად და მიიღე სერტიფიკატი.

 

ვინ არის ტრენერი?

ოლეგ გუგუნავა - თსუ-ს კომპიუტერული მეცნიერებების ფაკულტეტის ლექტორი

 

როდის იწყება?

კურსი იწყება 12 მაისს, დისტანციური შეხვედრები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ.

 

როგორი ფორმატისაა კურსი?

კურსი შეიცავს 10 დისტანციურ შეხვედრას, თითოეული შეხვედრა შედგება თეორიული ლექციისა და პრაქტიკული მეცადინეობისაგან.

 

რამდენი ადამიანია ჯგუფში?

ერთ ჯგუფში მონაწილეების მაქსიმალური რაოდენობაა 12.

 

მჭირდება რაიმეს ცოდნა კურსის გასავლელად?

დიახ, იმისათვის რომ შემოგვიერთდე საჭიროა C# პროგრამირების ენის საფუძვლების ცოდნა.იხილე სილაბუსი
 

სიახლეები