სამეურნეო კოოპერატივ ,,არაგველების'' ბრენდული მასალები

5 სექტემბერი 2017

იდეა დიზაინ ჯგუფმა კოოპერატივ ,,არაგველებს'' დაუმზადა ფოტოპორტფოლიო, ბანერისა და ბროშურის დიზაინები.

კოოპერატივი "არაგველები" დაარსდა 2014 წელს, ხევსურეთში, დუშეთის რაიონის სოფელ ბარისახოში და მიენიჭა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი, მისი საქმიანობაა ტყის არამერქნული პროდუქტების შეგროვება, გაშრობა, დაფასოვება და მცენარეული ჩაის წარმოება. კოოპერატივი გადაამუშავებს მხოლოდ ადგილობრივ, ველურად მოზარდ მცენარეებს და აწარემობს ცხრა სახის მცენარეულ ჩაის.

სიახლეები

შეხვედრა