კორონა ვირუსის მონაცემების ვიზუალიზაცია რუკაზე

22 აპროლი 2020

კორონა ვირუსის გავრცელების სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, შევქმენით დედამიწის მოდელი, რომელზეც მოვახდინეთ შექმნილი ვითარების ვიზუალიზაცია.

გლობუსზე გამოსახულია Covid-19-ის გავრცელებასა და მიმდინარეობასთან დაკავშირებული მონაცემები, არა ცხრილის ან ტექსტის სახით რასაც ხშირად ვაწყდებით სხვადასხვა ვებსაიტსა თუ სოციალურ ქსელში, არამედ ვიზუალური სახით. 

გლობუსი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს თვალყური ადევნოს არსებული მონაცემების ცვლილების მიმდინარეობას გეოგრაფიული კოორდინატების ცვლილებასთან მიმართებაში. 

რაც მთავარია ინფორმაციის მიღების პროცესი ძალიან საინტერესოა, სწორად შერჩეული ფერები და ობიექტები ამარტივებს სასურველი ინფორმაციის ეფექტურად ძიებას. 

იხილეთ გლობუსი

სიახლეები