გეოსაინფორმაციო სისტემები (GIS)

სერვისი

გეოსაინფორმაციო სისტემები (GIS)

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (გის) არის სისტემა, რომელიც გვეხმარება გეოგრაფიული მონაცემების შეგროვებაში, შენახვაში, მართვაში, ანალიზსა და ვიზუალურ წარდგენაში.

ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სახის სამაგიდო, სერვერულ, ვებ და მობილურ გის გადაწყვეტილებებს მრავალ სფეროში, მათ შორის:  გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა, სოფლის მეურნეობა, ურბანული დაგეგმარება, კომუნალური ქსელები და ინფრასტრუქტურა, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და თავდაცვა, ჯანდაცვა და განათლება, სატრანსპორტო ქსელები.

დაკავშირებული პროექტები

IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge