ტრენინგები & IT კონსულტაცია

სერვისი

ტრენინგი


თანამედროვე მსოფლიოში ტრენინგი წარმოადგენს ინფრომაციის მარტივ, საინტერესო და რაც მთავარია ძალიან ეფექტურ საშუალებას. შესაბამისად, თანამშრომლების ტრენინგი მრავალი კომპანიისა თუ ორგანიზაციისათვის წარმოადგენს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ძალიან მომხიბვლელ და საინტერესო გზას.

 • ტრენინგი ზრდის თანამშრომელთა პროდუქტიულობას და მათ მიერ შექმნილი პროდუქტის ან/და გაწეული მომსახურების ხარისხს, ეს უკანასკნელი კი ცალსახად აისახება კომპანიის წარმატებულ მუშაობაზე.
 • ორგანიზაციას შეუძლია გააუმჯობესოს თავისი ეფექტურობა ბაზარზე ცოდნის დაგროვების მეშვეობით, რომელსაც იძლევა პერიოდული ტრენინგები 
 • თანამშრომელთა დამოკიდებულება თავიანთი ორგანიზაციების მიმართ უნდა გააუმჯობესდეს
 • ორგანიზაციის ხარჯები შესაძლოა შემცირდეს
 • თანამშრომელთა მოტივაცია არსებითად შესაძლოა გაიზარდოს
 • თანამშრომელთა ლოიალურობა თავიანთი ორგანიზაციების მიმართ შეუძლია დაგენერირდეს, გაიზარდოს ან/და მხარდაჭერილი იყოს
 • თანამშრომელთა ბრუნვა შესაძლოა შემცირდეს, შესაბამისად ჩანაცვლების ხარჯებიც
 • თანამშრომელთა მუშაობის ზედამხედველობის საჭიროება შესაძლოა შემცირდეს, შესაბამისად მენეჯმენტს შეუძლია გამოიყენოს განთავისუფლებული დრო სხვა მნიშვნელოვან საქმეებზე, როგორციცაა მაგალითად: სტრატეგიის შექმნა. 

 ჩვენს ექსპერტებს შექმნილი აქვთ სხვადასხვა სასწავლო კურსი გეოსაინფორმაციო სისტემებსა და მონაცემთა მართვაში.  დამატებით, ჩვენ ვაწვდით ჩვენს მომხმარებლებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას ყველა ჩვენი პროგრამული პროდუქტისათვის.  
ჩვენ გთავაზობთ:
•    რეგულარულ კურსებს, რომლებზეც რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს;
              MS Excel საბაზო კურსი;
              MS Access საბაზო კურსი;
              GIS საბაზო კურსი;
              GIS ანალიზის კურსი;
              3D Analyst;
              CorelDRAW საბაზო კურსი;
              FUSION 360 საბაზო კურსი;
•    კლიენტის მოთხოვნილებებზე მორგებულ შეკვეთილ კურსებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროდან;

ტრეინინგის ჩატარება შესაძლებელია ჩვენს ოფისში, დამკვეთის ოფისში ან ონლაინ რეჟიმში. 
დეტალური ინფორმციის  მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტრენინგების კოორდინატორს

 


 

IT კონსულტაცია


გაქვთ თუ არა პრობლემები ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან?
გინდათ რაღაცა დაკავშირებული IT-თან, მაგრამ არ იცით ზუსტად რა?
გჭირდებათ ორგანიზაციის IT ინფრასტრუქტურის ანალიზი?
გინდათ გაზარდოთ ორგანიზაციის ოპერაციების ეფექტურობა ან/და ეფექტიანობა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით?
გჭირდებათ რჩევა ან რჩევები იმის შესახებ თუ როგორ გომოიყენოთ თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები?
გინდათ რაღაც სხვა რაც ეხება IT-ს?

იდეა დიზაინ ჯგუფს შეუძლია მოგაწოდოთ ეფექტური და მაღალხარისხიანი IT კონსლუტაციის მომსახურება.

 ყოველ ორგანიზაციას ახასიათებს უნიკალური ბიზნეს პროცესები და სპეციფიკური მონაცემების მიმოქცევა.  ჩვენ გთავაზობთ კონსულტაციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების საუკეთესო გზების პოვნის კუთხით.  
ორგანიზაციის მონაცემთა ტიპის და მოცულობის, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და დეპარტამენტებს შორის მონაცემთა ნაკადების ანალიზის შედეგად, ჩვენ ვაყალიბებთ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს მოცემული დამკვეთებისთვის.

 


Inspiration followed by Creation

 

             

 

პროცესის სქემა

 • ცოდნის დონის დადგენა

 • ლექციები

 • სავარჯიშოები

 • პრაქტიკული სამუშაოები

 • ტესტირება & სერტიფიკატი

შეხვედრის დანიშვნა

შეხვედრა