ტრენინგები

სერვისი

ტრენინგები

ტრენინგები


თანამედროვე მსოფლიოში ტრენინგი წარმოადგენს ინფრომაციის მარტივ, საინტერესო და რაც მთავარია ძალიან ეფექტურ საშუალებას. შესაბამისად, თანამშრომლების ტრენინგი მრავალი კომპანიისა თუ ორგანიზაციისათვის წარმოადგენს პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ძალიან მომხიბვლელ და საინტერესო გზას.


ჩვენს ექსპერტებს შექმნილი აქვთ სხვადასხვა სასწავლო ტრენინგ კურსი გეოსაინფორმაციო სისტემებსა და მონაცემთა მართვაში.

 

ჩვენ გთავაზობთ:

•    რეგულარულ ტრენინგ კურსებს, რომლებზეც რეგისტრაციის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს;

 

 •      GIS ანალიზის ტრენინგ კურსი;
 •      GIS საბაზო ტრენინგ კურსი;
 •      ვებ აპლიკაციების შემუშავება ASP.NET MVC Core-ის გამოყენებით
 •      Front End პროგრამირების საბაზისო ტრენინგ კურსი 
 •      MS Excel საბაზო ტრენინგ კურსი;
 •      MS Access საბაზო ტრენინგ კურსი;
 •      3D Analyst;
 •      CorelDRAW საბაზო ტრენინგ კურსი;
 •      FUSION 360 საბაზო ტრენინგ კურსი;

 

•    კლიენტის მოთხოვნილებებზე მორგებულ შეკვეთილ ტრენინგ კურსებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროდან;

 

ტრეინინგის ჩატარება შესაძლებელია ჩვენს ოფისში, დამკვეთის ოფისში ან ონლაინ რეჟიმში.

 

IT კონსულტაციის გვერდი

პროცესის სქემა

 • ცოდნის დონის დადგენა

 • ლექციები

 • სავარჯიშოები

 • პრაქტიკული სამუშაოები

 • ტესტირება & სერტიფიკატი

შეხვედრის დანიშვნა