ტრენინგები

სერვისი

ჩვენი კვალიფიციური ტრენერები მზად არიან უზრუნველყონ უმაღლესი ხარისხის ტრენინგები სტუდენტებისა და მსმენელებისათვის, რათა ისინი კმაყოფილები იყვნენ და ნამდვილად შეისწავლონ რაღაც ახალი.

 

 

აღჭურვეთ თქვენი ორგანიზაცია საჭირო უნარებით

აღჭურვეთ თქვენი ორგანიზაცია საჭირო უნარებით

მიიღეთ ახალი უნარები, ცოდნა და გამოცდილება ArcGIS, GIS Analysis და 3D Analyst, MS Excel და Access, Fusion 360 და Corel Draw და სხვა კომპიუტერული პროგრამების შესწავლით, ჩვენი კურსების საშუალებით.

GIS საბაზისო კურსი

GIS ანალიზის კურსი

Front End (HTML/CSS) პროგრამირების საბაზისო კურსი

 

გააუმჯობესეთ ორგანიზაციის შედეგები

გააუმჯობესეთ ორგანიზაციის შედეგები

გაზარდეთ თანამშრომლების პროდუქტიულობა, გააუმჯობესეთ სამუშაოს ხარისხი, გამოიმუშავეთ ეფექტურობა და აამაღლეთ თანამშრომელთა ნდობა, მათთვის კითხვების დასმის და პასუხის მიღების, ჩვენი ტრენერების მოსმენის, ახალი ინფორმაციის მიღებისა და ზოგადად, მომხმარებელზე ორიენტირებული ტრენინგ კურსებზე დასწრების საშუალების მიცემით.


 

შეინარჩუნეთ და გაზარდეთ თქვენი ნიჭი

შეინარჩუნეთ და გაზარდეთ თქვენი ნიჭი

დააკმაყოფილეთ თანამშრომლების სწავლისა და განვითარების საჭიროებები და შესაბამისად, გაზარდეთ მათი მოტივაცია, ლოიალობის დონე და დამოკიდებულება თქვენი ორგანიზაციის მიმართ. მიეცით მათ შანსი შეიძინონ ახალი კომპეტენციები ან განავითარონ უკვე არსებული და  უკეთ წარმოაჩინონ საკუთარი თავი.

 

შეხვედრის დანიშვნა