საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება

სერვისი

 

 

მრავალი პროექტის ფარგლებში, აუცილებელია ველზე მონაცემების შეგროვება (ინვენტარიზაცია). ნებისმიერ ორგანიზაციაში, მონაცემთა მართვის წარმატებული პროცესისთვის მნიშვნელოვანია უახლეს ინფორმაციასთან წვდომა, რასაც უზრუნველყოფენ ჩვენი საველე ჯგუფები.

ჩვენ გვყავს ველზე მომუშავე სპეციალისტებისა და მენეჯერების ჯგუფი, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა ტიპის საველე სამუშაოების დაგეგმვისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.


ჩვენი სერვისებია:

1. მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვა

2. გამიჯვნა, გაერთიანება, ნახაზების დამზადება

3. დაკვალვა

4. შიდა აზომვა

5. ტოპოგრაფიული გეგმა

6. ჰიდროლოგიური კვეთების აგება 

7. ბაღის განაშენიანების აზომვა/პროექტირება

 

მეტი ინფორმაციისთვის:

http://www.facebook.com/azomdazome


Inspiration followed by Creation

პროცესის სქემა

  • საჭიროების ან მოთხოვნილების ანალიზი

  • ადგილის გაზომვა

  • მონაცემთა დამუშავება

  • ჩაბარება

შეხვედრის დანიშვნა

შეხვედრა