გრაფიკული დიზაინი & ბრენდინგი

სერვისი

შექმენი ან გააძლიერე შენი ბრენდი

შექმენით ლოგოს, ეტიკეტის/იარლიყის, ბუკლეტის, ლიფლეტის, ბანერის, ბრენდის სახელმძღვანელოს, და ა.შ. დიზაინი/ვიზუალი ჩვენთან. გრაფიკული დიზაინი და ბრენდინგი.


თანამედროვე მსოფლიოში ბრენდინგი წარმოადგენს ნებისმიერი ბიზნესის, პროექტისა თუ ღონისძიების ფართო აუდიტორიისათვის გაცნობისა და მათ მიერ აღქმის უმთავრეს ინსტრუმენტს. ბრენდის სახელმძღვანელოსა და მასზე დაფუძნებული ბრენდული (კორპორატიული, პოლიგრაფიული თუ სარეკლამო) მასალების გამოყენება ნებისმიერი ბრენდის ინდივიდუალურობის მანიშნებელი კომპონენტია.

ჩვენ გთავაზობთ ორიგინალური და დახვეწილი დიზაინის შემუშავებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება თქვენი საქმიანობის უნიკალურობის ხაზგასმასა და თვითმყოფადი ხასიათის წარმოჩენაზე. ბრენდინგისა და დიზაინის სერვისით სარგებლობისას შეძლებთ მიიღოთ მრავალი სახის მომსახურება - დაწყებული ლოგოს დიზაინით, კორპორატიული ატრიბუტიკითა თუ საბეჭდი მასალებით, დასრულებული ერთიანი ბრენდული სახელმძღვანელოს შემუშავებით.

 

ისარგებლეთ ჩვენი გრაფიკული დიზაინისა და ბრენდინგის მომსახურებით

 

 • ლოგოს დამზადება
 • სავიზიტო ბარათის დამზადება
 • ეტიკეტის/იარლიყის დიზაინის შექმნა
 • ბუკლეტის დიზაინის დამზადება
 • კატალოგის დიზაინი
 • ბილბორდის დიზაინის შექმნა
 • სტენდ ბანერის დიზაინის დამზადება
 • Facebook ბანერის დამზადება
 • ფლაერის დიზაინის შექმნა
 • ლიფლეტის დიზაინის დამზადება
 • პრეზენტაციის დიზაინის შექმნა
 • ელ-ფოსტის დიზაინის დამზადება
 • კონვერტის დიზაინის შექმნა
 • ბეჯის დიზაინის დამზადება
 • რესტორნის მენიუს დიზაინის შემუშავება
 • ბრენდირებული საკანცელარიო
 • კალმის ბრენდირება
 • ბრენდირებული მაისური
 • ბრენდირებული ჭიქა
 • ბრენდირებული რუკა და სხვა.

პროცესის სქემა

 • საჭიროების ან მოთხოვნილების ანალიზი

 • ზოგადი კვლევა

 • მონახაზის ჩვენება

 • არჩეული ვერსიის დახვეწა

 • ჩაბარება

შეხვედრის დანიშვნა