გრაფიკული დიზაინი & ბრენდინგი

სერვისი

შექმენი ან გააძლიერე შენი ბრენდი

შექმენი ლოგოს, ეტიკეტის, ბროშურის, ლიფლეტის, ბანერის, ბრენდის სახელმძღვანელოს, და ა.შ. დიზაინი ჩვენთან.


თანამედროვე მსოფლიოში ბრენდინგი წარმოადგენს ნებისმიერი ბიზნესის, პროექტისა თუ ღონისძიების ფართო აუდიტორიისათვის გაცნობისა და მათ მიერ აღქმის უმთავრეს ინსტრუმენტს. ბრენდის სახელმძღვანელოსა და მასზე დაფუძნებული ბრენდული (კორპორატიული, პოლიგრაფიული თუ სარეკლამო) მასალების გამოყენება ნებისმიერი ბრენდის ინდივიდუალურობის მანიშნებელი კომპონენტია.

 

ჩვენ გთავაზობთ ორიგინალური და დახვეწილი დიზაინის შემუშავებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება თქვენი საქმიანობის უნიკალურობის ხაზგასმასა და თვითმყოფადი ხასიათის წარმოჩენაზე. ბრენდინგისა და დიზაინის სერვისით სარგებლობისას შეძლებთ მიიღოთ მრავალი სახის მომსახურება - დაწყებული ლოგოს დიზაინით, კორპორატიული ატრიბუტიკითა თუ საბეჭდი მასალებით, დასრულებული ერთიანი ბრენდული სახელმძღვანელოს შემუშავებით.

 

 

ლოგოს დამზადება

ლოგოს დამზადება

 


 

ისარგებლეთ ჩვენი გრაფიკული დიზაინისა და ბრენდინგის მომსახურებით

 

 

ბიზნეს ბარათი

სავიზიტო ბარათი

 

 

ეტიკეტი/იარლიყი

ეტიკეტი/იარლიყი

 

 

ბლანკი

ბლანკი

 

 

ბუკლეტი

ბუკლეტი

 

 

კატალოგი

კატალოგი

 

 

ბილბორდი

ბილბორდი

 

 

სტენდ ბანერი

სტენდ ბანერი

 

 

Facebook ბანერი

Facebook ბანერი

 

 

ფლაერი

ფლაერი

 

 

ლიფლეტი

ლიფლეტი

 

 

პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

 

 

მეილი

მეილი

 

 

კონვერტი

კონვერტი

 

 

ბეჯი

ბეჯი

 

 

რესტორნის მენიუ

რესტორნის მენიუ

 

 

ბრენდირებული საკანცელარიო

ბრენდირებული საკანცელარიო

 

 

კალამი

კალამი

 

 

ბრენდირებული მაისური

ბრენდირებული მაისური

 

 

ბრენდირებული ჭიქა

ბრენდირებული ჭიქა

 

 

ბრენდირებული რუკა

ბრენდირებული რუკა

პროცესის სქემა

  • საჭიროების ან მოთხოვნილების ანალიზი

  • ზოგადი კვლევა

  • მონახაზის ჩვენება

  • არჩეული ვერსიის დახვეწა

  • ჩაბარება

შეხვედრის დანიშვნა