ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ოფიციალური ვებსაიტი

11 December 2017 - 11 December 2017

დამკვეთი: საქართველოს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სამდივნო

დონორი: UNDP

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ოფიციალური ვებსაიტი - http://myrights.gov.ge 

ადაპტირებულია დაბალი მხედველობის მქონე პირთათვის -http://voice.myrights.gov.ge/  ინტეგრირებულია ხმოვანი წამკითხველი

სტატუსი: დასრულებული

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

·         XHTML/HTML5/CSS

·         AJAX/jQuery

·         PHP/MySQL

IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge