ბრენდული მასალების დიზაინის შექმნა (IBiS)-სათვის

01 October 2019 - 19 November 2019

IBiS-ს (ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში) წარმოადგენს პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ბიომრავალფეროვნების  სხვადასვხა მიმართულების განვითარებას და ცნობადობის ამაღლებასწელს მათი ყურადღება რამდენიმე მიმართულებაზე იქნა გამახვილებული (სატყეო მიმართულება, ბუნების დაცვა/კონსერვაცია, განათლება, ნიადაგის დაცვა და მიწათსარგებლობის ინტეგრირებული დაგეგმვა), რომლის ბარათების დიზაინიც, იდეა დიზაინ ჯგუფმა შექმნა. ასევე IBiS-ის დასკვნითი ღონისძიებისთვის შეიქმნა სტენდ ბანერის, პოსტერების და ყუთის დიზაინიც.

 

დამკვეთი: GIZ

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  •  სტენდ ბანერის დიზაინის შექმნა
  •  პოსტერის დიზაინის შექმნა
  • ყუთის და ბარათების დიზაინის შექმნა
  •   Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5
ბრენდული მასალების დიზაინის შექმნა (IBiS)-სათვის