"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ინტრანეტის დიზაინი და დეველოპმენტი

12 სექტემბერი 2022 - 12 ოქტომბერი 2022

 სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“  -  სს „ყაზახეთის სახალხო  ბანკის“ შვილობილი ორგანიზაციაა და საქართველოს საბანკო  ბაზარზე საქმიანობას 2008 წლიდან შეუდგა.
სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" თავის მომხმარებელს საბანკო მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს: საცალო და ბიზნეს დაკრედიტება, საბანკო საგადახდო ბარათები, საანგარიშსწორებო-საკასო მომსახურება, ფულადი გადარიცხვები, დისტანციური საბანკო მომსახურება. იგი ასევე არის საქართველოს ფერმერებისა და მეწარმეების საშეღავათო დაკრედიტების პროგრამის მონაწილე.

"იდეა დიზაინ ჯგუფმა" შექმნა და დანერგა "ხალიკ ბანკის" ინტრანეტი - ანუ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო პლატფორმა "ხალიკ ბანკის" თანამშრომლებისთვის. 

სისტემაში მუდმივად ახლდება ინფორმაცია სიახლეებისა და ღონისძიებების შესახებ. მასში თავმოყრილია თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა მონაცემები. 
ამასთანავე თანამშრომლებს შეუძლიათ უკუკავშირის დამყარება კომპანიის ადმინისტრაციულ სამსახურებთან. 

 

 შესრულებული სამუშაო:

        ტექნოლოგია:

·         ვებსაიტის დიზაინის შექმნა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

  • Adobe Photoshop
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel Frane Work
  • Google Mao
  • Google Analitics 

 

"ხალიკ ბანკი საქართველო"-ს ინტრანეტის დიზაინი და დეველოპმენტი