წიგნის დიზაინი და დაკაბადონება გერმანელი დონორის GIZ-ისთვის

1 მარტი 2020 - 30 მაისი 2020

იდეა დიზაინ ჯგუფმა ცნობილი გერმანელი დონორის Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH და მისი პარნიორების IBiS პროგრამისთვის, შეასრულა წიგნის დიზაინის შექმნისა და დაკაბადონების სამუშაოები. 

წიგნი წარმოადგენს პრაქტიკულ გზამკვლევს, ეროზიის საწინააღმდეგოდ ინტეგრირებული ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების შესახებ საქართველოში. 

 

https://bit.ly/2CdmQkw

 

შესრულებული სამუშაო:

  • წიგნის ყდის დიზაინი შექმნა
  • წიგნის layout-ის დიზაინი შექმნა
  • ილუსტრაციების მომზადება
  • წიგნის დაკაბადონება

ტექნოლოგია:

  • Adobe InDesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
წიგნის დიზაინი და დაკაბადონება გერმანელი დონორის GIZ-ისთვის