შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის გის მოთხოვნილებების კვლევა-შეფასება

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

 

პროექტის მთავარი მიზანი - წყალმომარაგების ქსელის ობიექტების მახასიათებელი ატრიბუტების საფუძველზე, საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული საველე პასპორტების შედგენა, გეოსაინფორმაციო სისტემის სტრუქტურის განსაზღვრა და არსებულ სისტემებთან ინტეგრაციის სქემის კვლევისა და შეფასების საფუძველზე ერთიანი მოთხოვნილებების შეფასების დოკუმენტის მომზადება.

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის გის მოთხოვნილებების კვლევა-შეფასება
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge