შპს. „ლ.ვ. სტანდარტ ჯგუუფი საქართველოს“ კორპორატიული ვებ საიტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://lvstandardgroup.ge/

 

შესრულებული ამოცანები: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL

 

შპს. „ლ.ვ. სტანდარტ ჯგუუფი საქართველოს“ კორპორატიული ვებ საიტი
შეხვედრა