ქართული ფარმაცევტული კლასტერის ბრენდინგი და ლოგოს დიზაინი

24 დეკემბერი 2021 - 30 იანვარი 2022

დამკვეთი: ქართული ფარმაცევტული კლასტერი

სტატუსი: დასრულებული

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:

 

  • ლოგოს დიზაინის შექმნა
  • ბრენდბუქის დიზაინის შექმნა

 

  • Adobe Illustrator CS5