ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის რუკა

2 აპრილი 2020 - 4 მაისი 2020

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ნაწილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს გადაეცა, სწორედ ამიტომ საჭირო გახდა ადმინისტრაციული საზღვრის ხელახალი დემარკაცია და შესაბამისი რუკის მომზადება.

პროექტის ფარგლებში იდეა დიზაინ ჯგუფმა შესაბამისი სტანდარტების დაცვით მოამზადა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის რუკა. 
რუკის გარდა მომზადდა საზღვრის აღწერის დოკუმენტი. 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის რუკა