ფილიპე გრეჩულევიჩის საიმიჯო ვებსაიტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://filo.ge/?mId=1&lang=en

 

შესრულებული ამოცანები:
 
ტექნოლოგია:
 
  • ვებსაიტისა დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება 
  • ტესტირება
  • ტრენინგი CMS-ის გამოყენებაში
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Flash/ActionScript/XML

 

 

ფილიპე გრეჩულევიჩის საიმიჯო ვებსაიტი
შეხვედრა