უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს ვებსაიტის დიზაინი და დეველოპმენტი

1 სექტემბერი 2020 - 30 ნოემბერი 2020

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე უმაღლესი დონის გადაწყვეტილებების მისაღებად, შექმნილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებული სათათბირო ორგანოა.

იდეა დიზაინ ჯგუფმა შექმნა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ვებსაიტის დიზაინი და განახორციელა დველოპმენტი. 

 

nsc.gov.ge/en

 

შესრულებული სამუშაო:

  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

ტექნოლოგია:

  • HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel
უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს ვებსაიტის დიზაინი და დეველოპმენტი