ტრენინგი MS Excel-ის საბაზო კურსში

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული ამოცანები:

 

ტექნოლოგია:
  • MS Exceli-ჲს საბაზო კურსის ადაპტაცია დამკვეთის მოთხოვნილების შესაბამისად
  • 10 სალექციო გაკვეთილის საპრეზენტაციო მასალის და 10 პრაქტიკული სამუშაოს შესაბამისი დავალების  მომზადება და ჩატარება
  • ტესტირების მასალების მომზადება და ჩატარება
  • ტესტების შემოწმება და დამკვეთისთვის შედეგებისა და საბოლოო ანგარიშის მიწოდება
  • MS Power Point
  • MS Word
  • MS Excel
  • Adobe Reader
ტრენინგი MS Excel-ის საბაზო კურსში
შეხვედრა