ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის ოფიციალური, ვებსაიტის, ონლაინ ჩატისა და ბიბლიოთეკის კატალოგის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://www.technology.gov.ge/

 
შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგიები:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ავტორიზებული მომხმარებლების მართვისა და ონლაინ ჩათის მოდულების ინტეგრაცია საუნივერსიტეტო კლასტერისა და პროფესიული სამყაროს პროექტების ფარგლებში
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
შეხვედრა