გრანტების მართვის ვებპორტალი

28 December 2017 - 16 November 2016

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო პერსპექტიული, საინტერესო და ინოვაციური  იდეების მქონე პირებისა და ორგანიზაციებისთვის ინტენსიურად აცხადებს კონკურსებს საგრანტო დაფინანსების მოსაპოვებლად, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერსებულ პირს.

ეს პროცესი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება:

 1. საგრანტო კონკურსის გამოცხადება, დეტალური მოთხოვნებისა და პირობების გამოქვეყნება;
 2. დაინტერესებული პირების მხრიდან შესაბამისი მოთხოვნების გათვალისწინებით სრულყოფილი დოკუმენტაციის მომზადება და აპლიკაციის შეტანა;
 3. სააგენტოს მიერ მიღებული აპლიკაციების განხილვა და გამარჯვებულების გამოვლენა;
 4. გამარჯვებულ პირებთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ პროექტის განხორციელების სრული პერიოდის მონიტორინგი.

ჩვენმა გუნდმა სააგენტოს მიერ მოწოდებული დეტალურ ტექნიკურ დავალებაზე დაყრდნობითა და პროექტის სამუშაო ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავა ზემოთ აღწერილი სრული პროცესის მართვის მრავალ მომხმარებლიანი ვებ პორტალი.

გრანტების ვებპორტალის მეშვეობით შესაძლებელია:

 • გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების შესაბამისი დეტალური ინფორმაციის გაცნობა,
 • აპლიკანტად რეგისტრაცია და პროფილის შექმნა;
 • აპლიკაციის გაგზავნა სასურველ საგანტო კონკურსზე;
 • აპლიკაციის განხილვის ეტაპების თვალყურის დევნება;
 • მონაცემთა დაზუსტება საჭიროების შემთხვევაში;
 • განაცხადის განხილვის შედეგის მიღება.

ვებპორტალზე ასევე გათვალისწინებულია სხვადასხვა ანალიტიკური კითხვარების შედგენისა და ბენეფიციართა გამოკითხვის ონლაინ ჩატარების ინსტრუმენტი.

სტატუსი: მიმდინარე

გრანტების მართვის ვებპორტალი

https://grants.gov.ge/ka

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
 • ვებპორტალის დიზაინის შექმნა
 • ვებპორტალის მონაცემთა სამართავი პანელის (საჯარო ინფორმაცია) შექმნა
 • ვებპორტალის ფუნქციონალისა და ინტერფეისების შექმნა აპლიკანტებისა და ექსპერტებისთვის. მათთვის გათვალისწინებულია ვებპორტალიდან ონლაინ რეგისტრაციის შესაძლებლობა
 • ვებპორტალის ფუნქციონალისა და ინტერფეისების შექმნა სააგენტოს შიდა რამოდენიმე მომხმარებლის როლისთვის (კონკურსების ადმინისტრატორი, პროექტის ოფიცერი, შესყიდვების ოფიცერი, ადმინისტრატორი)
 • ვებპორტალის ტესტირება და საპილოტე გაშვება
 • ვებპორტალის ყველა განსხვავებული როლის მომხმარებლის დეტალური სახელმძღვანელოების შედგენა
 • ვებპორტალის ტექნიკური მხარდაჭერა
 • მომხმარებელთა ტრენინგი
 • Adobe Photoshop
 • XHTML/HTML5/CSS
 • AJAX/jQuery
 • PHP/pgSQL
 • Laravel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეხვედრა