სულგუნისა და თუშური გუდისათვის ძირითადი ეტიკეტების შექმნა

01 July 2018 - 25 October 2018

დონორი ორგანიზაცია: FAO- ს წარმომადგენლობა საქართველოში

სულგუნისთვის (ჩვეულებრივისა და შებოლილისათვის) და თუშური გუდასათვის (ძროხის, ცხვრისა და შერეულისათვის) ძირითადი ეტიკეტების შექმნა.

პროექტის "მდგრად ღირებულებათა ჯაჭვის მხარდაჭერა რძის სექტორის გეოგრაფიული აღნიშვნების განვითარების გზით" ფარგლებში.

 

შეხვედრა