სტენდ ბანერის დიზაინის შექმნა სულგუნისათვის

8 ოქტომბერი 2019 - 13 ნოემბერი 2019

დამკვეთი: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  • Stand Banner დიზაინის შექმნა
  •   Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5
სტენდ ბანერის დიზაინის შექმნა სულგუნისათვის

უახლესი პროექტები