სოფელ უნდილაანების საზღვრის დემარკაცია და რუკის მომზადება

1 აპრილი 2021 - 13 აპრილი 2021

ჟინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე სოფელ უნდილაანების ცალკეულ ერთეულად რეგისტრაციისთვის თავდაპირველად საველე სამუშაოები შესრულდა. 
ადგილობრივი გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად დაზუსტდა სოფლის საზღვარი, ადგილზე მოხდა კოორდინატების აზომვა და ადგილმდებარეობის აღწერა. 

კამერული დამუშავებისას, ანაზომი კოორდინატების შესაბამისად, დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, მომზადდა ტერიტორიის რუკა, თანმდევი ტექსტური დოკუმენტი საზღვრისა და მიმდებარე ტერიტორიების დეტალური აღწერით. 

სოფელ უნდილაანების საზღვრის დემარკაცია და რუკის მომზადება