"სახელმწიფო შენი პარტნიორი" პროექტის ლოგოს დიზაინის შექმნა

1 ივლისი 2020 - 26 აგვისტო 2020

კომპანია იდეა დიზაინ ჯგუფმა შექმნა "სახელმწიფო შენი პარტნიორი" პროექტის ლოგო.

ამ მნიშვნელოვანი სამთავრობო პროექტის მიზანია, მაქსიმალურად გაამარტივოს და გაზარდოს საქართველოს მოსახლეობის წვდომა სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებაზე მათთვის, ვისაც ბიზნესის დაწყება, ან არსებულის გაფართოება სურს.

სასურველ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს საქართველოს 100-ზე მეტ დასახლებულ პუნქტში განთავსებულ 24 იუსტიციის სახლსა და 81 საზოგადოებრივ ცენტრს, ხოლო რიგ პროგრამებზე დამოუკიდებლად შეავსოს განაცხადი შესაბამისი სახელმწიფო სააგენტოს ვებგვერდზე.

შესრულებული სამუშაო:

  •  ლოგოს დიზაინის შექმნა

ტექნოლოგია:

  • Adobe Illustrator CS5
"სახელმწიფო შენი პარტნიორი" პროექტის ლოგოს დიზაინის შექმნა