საქართველოს საზღვაო მეთევზეთა კლასტერის ოფიციალური ვებსაიტის დიზაინი, დეველოპმენტი და საინფორმაციო უზრუნველყოფა

1 დეკემბერი 2022 - 15 მარტი 2023

საქართველოს საზღვაო თევზჭერის კლასტერი აერთიანებს საქართველოში, კერძოდ ქ. ფოთში მდებარე თევზმჭერ და თევზის გადამამუშავებელ კომპანიებს. 
კლასტერის შექმნის მიზანია, საქართველოს საზღვაო თევზჭერის სექტორის ხელშეწყობა, გაზრდა და განვითარება.

საქართველოს საზღვაო თევზჭერის კლასტერის შექმნის იდეა დაფინანსებულია პროექტ “კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში”-ის ფარგლებში და განხორციელებულია ოთხი სააგენტოს მიერ:

 • გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP),
 • სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO),
 • გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO),
 • მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM).

 

იდეა დიზაინის ჯგუფმა საქართველოს საზღვაო თევზჭერის კლასტერთან თანამშრომლობა 2022 წელს დაიწყო, ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა კლასტერის ოფიციალური ვებსაიტი და ასევე გაუწია საინფორმაციო მხარდაჭერა ვებსაიტსა და სოციალურ გვერდებზე განსათავსებელი ინფორმაციის მომზადებასა და გამოქვეყნებაში.

marinefishcluster.ge

www.facebook.com/Georgian Marine Fishing Cluster

იდეა დიზაინის ჯგუფმა იმუშავა ასევე საქართველოს საზღვაო თევზჭერის კლასტერის ლოგოსა და ბრენდბუქის შექმნაზე

 შესრულებული სამუშაო:

        ტექნოლოგია:

 • ·ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
 • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
 • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
 • მომხმარებელთა ტრენინგი
 • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
 • ვებსაიტის მასალების შემუშავება და გამოქვეყნება
 • FaceBook გვერდის შექმნა და ინფორმაციული უზრუნველყოფა
 • Figma
 • XHTML/HTML5/CSS
 • AJAX/jQuery
 • PHP/MySQL
 • Laravel Framework
 • Google Map
 • Google Analytics 

.

საქართველოს საზღვაო მეთევზეთა კლასტერის ოფიციალური ვებსაიტის დიზაინი, დეველოპმენტი და საინფორმაციო უზრუნველყოფა