საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის ლოგოს დიზაინის და ვებსაიტის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://dcj.court.ge/

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგიები:
  • ლოგოსა და ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის ლოგოს დიზაინის  და ვებსაიტის შექმნა
შეხვედრა