საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროექტების მართვის სისტემა

1 იანვარი 2019 - 31 დეკემბერი 2020

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის შეიქმნა პროექტების მართვის სისტემა, რომელიც წარმოადგენს ხელსაყრელ ინსტრუმენტს სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროექტებში ჩართულ პირთათვის. 

სისტემის ფარგლებში ხდება პროექტში ინტეგრირებული აქტივობების ორგანიზებულად წარმართვა და ინფორმაციის ეფექტურად მიმოცვლა, რაც ამარტივებს სამუშაო პროცესს და უფრო მოქნილს ხდის მას. 

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  • ვებსაიტის ფუნქციონალური შექმნა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Lar
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროექტების მართვის სისტემა