„საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია“ პროექტის ვებსისტემის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://nala.ge/climatechange/

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგიები:
  • ვებსაიტის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
  • ავტორიზებული მომხმარებლების მართვისა და ონლაინ ჩათის მოდულების ინტეგრაცია
  • ტესტირება
  • ტრეინინგი მონაცემთა მართვაში
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
„საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია“ პროექტის ვებსისტემის შექმნა
შეხვედრა