საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ოფიციალური ვებსაიტის, ბიბლიოთეკის კატალოგისა და სასწავლო ვებპორტალის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://www.hsoj.ge/ 

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგიები:
 • ვებსაიტის, ბიბლიოთეკის კატალოგისა და მოსამართლეობის კანდიდატობის მსმენელებისა და სასამართლოს თანამშრომელთა სასწვლო ვებპორტალის დიზაინის შექმნა
 • ვებსაიტისა და ბიბლიოთეკის კატალოგის მონაცემთა სამართავი პანელის შემუშავება
 • მსმენელთა სასწავლო პორტალის შემუშავება
 • მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომელთა ვებპორტალის შემუშავება
 • ტესტირება
 • მომხმარებელთა ტრენინგი 
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • XHTML/HTML5/CSS
 • AJAX/jQuery
 • PHP/MySQL
 • MS .NET Framework 4.5
 • MS Reporting Services
 • MS SQL Server
 • ASP.NET MVC5
 • Open XML SDK

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ოფიციალური ვებსაიტის, ბიბლიოთეკის კატალოგისა და სასწავლო ვებპორტალის შექმნა
შეხვედრა