საქართველოს თესლის მწარმოებლების და სანერგე მეორნეობის ასოციაციის ლოგოს შექმნა

15 ივნისი 2021 - 21 ივნისი 2021

დამკვეთი: არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს თესლის მწარმოებლების და სანერგე მეურნეობების ასოციაცია. 

 შესრულებული სამუშაო:

 ტექნოლოგია:

·        ლოგოს დიზაინის შექმნა 

·         Adobe Photoshop CS5

·         Adobe Illustrator CS5

საქართველოს თესლის მწარმოებლების და სანერგე მეორნეობის ასოციაციის ლოგოს შექმნა