საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი

10 მარტი 2021 - 20 მაისი 2022

იდეა დიზაინ ჯგუფმა შექმნა საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი.

 

დამკვეთი -  საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო

სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო (diagency.ge)

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებ პლატფორმის დიზაინის შექმნა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებ პლატფორმის ტესტირება და გაშვება

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ტექნიკური მხარდაჭერა

  • Adobe XD
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel FrameWork
საქართველოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის დიზაინი და დეველოპმენტი