საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბანერებისა და ვებსაიტის ექსკლუზიური დიზაინების შექმნა და დეველოპმენტი

27 April 2016 - 27 April 2016

სტატუსი: დასრულებული

http://www.moe.gov.ge/

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ლოგოსა და ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბანერებისა და ვებსაიტის ექსკლუზიური დიზაინების შექმნა და დეველოპმენტი
შეხვედრა