საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ვებპორტალი

24 January 2019 - 31 December 2018

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მისიაა საქართველოში ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრების ხელშეწყობა, იურიდიული პროფესიის დამოუკიდებლობისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფის გზით საადვოკატო საქმიანობაში.

იდეა დიზაინ ჯგუფი მიერ შექმნილი ვებპორტალის საშუალებით მომხმარებლებს შეუძლიათ მეტი ინფორმაცია მიიღონ მათი საქმიანობის შესახებ და ონლაინ რეჟიმში გააგზავნონ საჩივრები. 

ასევე ვებპორტალის ადმინისტრატორს შეუძლია ბაზაში წარმოდგენილი ადვოკატებისთვის სამკერდე ნიშნების დაგენერირება.

ვებპორტალზე დარეგისტრირება და მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება შეუძლიათ ადვოკატებსა და ადვოკატთა ბიუროებს. რიგით მოქალაქეებს კი ვებპორტალის საშუალებით შეუძლიათ მარტივად და ეფექტურად შეარჩიონ ადვოკატი. 

http://gba.ge/ka

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
შეხვედრა