სამხრეთ კავკასიაში ინტეგრირებული ბიომრავალფეროვნების მართვის ვებ საიტი

01 March 2018 - 31 May 2018

დამკვეთი : GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება)

სტატუსი: დასრულებული

http://biodivers-southcaucasus.org/

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

·         HTML5/CSS

·         AJAX/jQuery

·         PHP/MySQL

·         Laravel

სამხრეთ კავკასიაში ინტეგრირებული ბიომრავალფეროვნების მართვის ვებ საიტი