სამეურნეო კოოპერატივ ,,კენკროვანას'' ბრენდული მასალები

დამკვეთი: სამეურნეო კოოპერატივი "კენკროვანა"

დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს სასოფლო - სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი

 

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

  •  ლოგოს დიზაინის შექმნა
  •  ეტიკეტის დიზაინის შექმნა
  •   Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5
შეხვედრა