სამეურნეო კოოპერატივ "ალაზნისთავის" ვებგვერდისა და ბრენდული მასალის დიზაინი შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

მისამართი: http://www.guda.ge/

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა
  • პროდუქტების კატალოგის დიზაინის შექმნა
  • ბანერის დიზაინი
  • სავიზიტო ბარათის დიზაინი
  • სატიტულო ფურცლის დიზაინი
  • ფოტო პორტფოლიოს დამზადება

 

  • Adobe Photoshop CS5
  • Adobe Illustrator CS5
შეხვედრა