საკონსულტაციო კომპანია აბლექსითვის ვებსაიტის დიზაინი და დეველოპმენტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

http://ablex.ge/en/home

 

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL

 

საკონსულტაციო კომპანია აბლექსითვის ვებსაიტის დიზაინი და დეველოპმენტი
შეხვედრა