საელჩოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ტოპოლოგიური ნახაზის მომზადება

მიწის ნაკვეთის დეტალური აზომვის განხორციელება მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით და  ტოპოლოგიური ნახაზის მომზადება

IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge