საელჩოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ტოპოლოგიური ნახაზის მომზადება

11 December 2017 - 11 December 2017

მიწის ნაკვეთის დეტალური აზომვის განხორციელება მაღალი სიზუსტის GPS აპარატურით და  ტოპოლოგიური ნახაზის მომზადება

საელჩოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ტოპოლოგიური ნახაზის მომზადება
შეხვედრა