რუსთავის ფოლადისათვის მშენებლობის თემატური გისის შექმნა

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მთავარი მიზანი იყო გეომონაცემთა ბაზის სტრუქტურის შემუშავება და მშენებლობების ინვენტარიზაციის თემატური გის-ის შექმნა, სისტემის მომხმარებელთა ტრენინგი და მონაცემთა შეტანაში ტექნიკური მხარდაჭერა

რუსთავის ფოლადისათვის მშენებლობის თემატური გისის შექმნა
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge