რესურსებისა და ენერგიის დაზოგვის სასკოლო პროექტის (SPARE) ვებპორტალისა და პროექტის მონაწილე 11 ქვეყნის ვებსაიტების შემუშავება

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: მიმდინარე

http://spareworld.org/

 

შესრულებული ამოცანები: გამოყენებული ტექნოლოგიები:
  • ვებპორტალის დიზაინის შექმნა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • პროექტის პარტნიორი 11 ქვეყნის ვებსაიტების შექმნა
  • პორტალის სრული ტესტირება
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • სრული ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL

 

რესურსებისა და ენერგიის დაზოგვის სასკოლო პროექტის (SPARE) ვებპორტალისა და პროექტის მონაწილე 11 ქვეყნის ვებსაიტების შემუშავება
შეხვედრა