სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის სისტემა

05 April 2020 - 05 April 2020

იდეა დიზაინ ჯგუფმა საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის შექმნა რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის სისტემა.

სისტემა ამარტივებს აუდიტის შედეგად რეკომენდირებული ქმედებების განხორციელების პროცესს, ასევე წარმოადგენს მოქნილ ინსტრუმენტს თანამშრომლებისთვის. 
 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:
  • ვებ აპლიკაციის დიზაინის შექმნა და დეველოპმენტი
  • ვებ აპლიკაციის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • ASP.NET Core MVC,
  • DB:MSSQL
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის სისტემა