პრომო მასალების დიზაინი საბუკოსთვის

1 თებერვალი 2020 - 31 მარტი 2020

საბუკო არის Birdlife International-ის პარტნიორი საქართველოში, რომლის მისიას წარმოადგენს საქართველოს ველური ბუნების დაცვა, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის ხელშეწყობა.

იდეა დიზაინ ჯგუფმა შექმნა ფლაერის, პოსტერებისა და ჩანთის დიზაინი საბუკოსა და National Geographic-ის ერთობლივი ღონისძიებისთვის.

შესრულებული სამუშაო:

  • ფლაერის დიზაინი
  • პოსტერების დიზაინი
  • ჩანთის დიზაინი

ტექნოლოგია:

  • Adobe Photoshop CS5
  •   Adobe Illustrator CS5

 

პრომო მასალების დიზაინი საბუკოსთვის