პოლიტიკური ფინანსირების მონიტორინგის ვებსაიტი

6 აპრილი 2020 - 20 მაისი 2020

იდეა დიზაინ ჯგუფმა დაამზადა პოლიტიკური ფინანსირების მონიტორინგის ვებსაიტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის. სვებსაიტის საშუალებით ხდება აქართველოში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. 

შესრულებული სამუშაო:

  • ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწა
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

ტექნოლოგია:

  • HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • PHP/MySQL
  • Laravel

 

პოლიტიკური ფინანსირების მონიტორინგის ვებსაიტი