პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ვებ აპლიკაცია

26 September 2018 - 26 September 2018

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

იდეა დიზაინ ჯგუფის მიერ შექმნილი ვებ აპლიკაციით მომხარებლებს შესაძლებლობა აქვთ სახლიდან გაუსვლელად გადააგზავნონ საჩივრები, შეტყობინებები ან/და მოითხოვონ კონსულტაცია. ჩვენს მიერ შექმნილი აპლიკაცია თანამშრომლებს აძლევს საშუალებას სრულად მართონ მათთან დაკავშირებული საქმეები, აღრიცხონ შესრულებული მოქმედებები, ჩაატარონ სრული სტატისტიკური ანალიზი და აწარმოონ საქმეები ერთ სივრცეში. ასევე პროგრამა თანამშრომლებს ეხმარება მარტივი კომუნიკაციის დამყარებაში.

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:
  • ვებ აპლიკაციის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა
  • ვებ აპლიკაციის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • XHTML/HTML5/CSS
  • AJAX/jQuery
  • ASP.NET MVC,
  • ASP.NET WebAPI RestFull
  • WCF Services
  • DB:MSSQL
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ვებ აპლიკაცია
შეხვედრა