პერსონალის მართვისა და დოკუმენტბრუნვის საინფორმაციო სისტემების შემუშავება ააიპ ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციისათვის (MSPA)

04 April 2008 - 04 April 2006

სტატუსი: დასრულებული

 

შესრულებული ამოცანები:
 
ტექნოლოგია:
 
  • ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების დეტალური შესწავლა და ტექნიკური დავალების შედგენა
  • სისტემის მოდულების მოდიფიკაცია და ორგანიზაცის საჭიროებებზე მორგება
  • სისტემის დანერგვა და მომხმარებელთა ტრენინგი
  • მომხმარებელთა ტრეინინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერის სამუშაოები
  • •.NET Framework 4.0
  • DB: Sql Server 2008 R2
IDEA DESIGN GROUP
dEVELOPMENT cOMPANY

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი 0179, არაყიშვილის ქუჩა, პირველი ჩიხი №13.

ტელეფონი: 218 36 25, 599274454

ელ-ფოსტა: info@ideadesigngroup.ge