ლიბერთი ბანკის ონლაინ ტესტირების სისტემის (OTESY) დანერგვა

01 February 2016 - 31 May 2019

სტატუსი: დასრულებული

2016-2017 წლებში მოხდა ონლაინ ტესტირების სისტემის (OTESY) მოდიფიკაცია და დანერგვა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 5 000-მდე მომხმარებელთა, მათ შორის მომხმარებელ მენეჯერთა ინტეგრაცია სისტემაში, კითხვა-პასუხების კონსტრუქტორის შემუშავება, დაგეგმვის მოდულის, ტესტირებისა და ანგარიშგების მოდულის შექმნა. 

სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერის პერიოდი გრძელდება 2019 წლის მაისის ჩათვლით.

შესრულებული სამუშაო: ტექნოლოგია:
  • ტესტირების სისტემის მოდიფიკაცია
  • მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა
  • დიზაინის შექმნა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა
  • .NET MVC 4 
  • MS SQL Server 
  • SQL Server Reporting Services
შეხვედრა