მწვანე ალტერნატივას ოფიციალური ვებ საიტი

11 December 2017 - 11 December 2017

სტატუსი: დასრულებული 

http://greenalt.org/home/

 

შესრულებული ამოცანები:
 
ტექნოლოგია:
 
 • ვებსაიტისათვის საჭირო თემის შერჩევა და ცვლილება
 • WordPress-ის ძრავის სამართავი პანელის მორგება
 • ვებ საიტის ატვირთვა და ტესტირება
 • მომხმარებელთა ტრეინინგი
 • მომხმარებლის სახლემძღვანელოს შედგენა
 • WordPress
 • XHTML/HTML5/CSS
 • Google map API
 • AJAX/jQuery
 • PHP/MySQL
 • Flash/ActionScript/XML
 • Nextgen gallery

 

 

მწვანე ალტერნატივას ოფიციალური ვებ საიტი
შეხვედრა