მობილური აპლიკაციის შექმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის

10 July 2018 - 14 November 2018

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი უზრუნველყოფს მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას.

 

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:
  • მობილური აპლიკაციის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა
  • მობილური აპლიკაციის ტესტირება და ატვირთვა
  • მომხმარებელთა ტრენინგი
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • Objective C
  • Java
  • PHP/MySQL
მობილური აპლიკაციის შექმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის
შეხვედრა