მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებსაიტი

15 May 2018 - 12 June 2018

დამკვეთი: IOM (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია)

დონორი: ევროკავშირი საქართველოსთვის

სტატუსი: დასრულებული

http://www.informedmigration.ge/ka

შესრულებული სამუშაო:

ტექნოლოგია:

·         ვებსაიტის დიზაინის შექმნა/ფუნქციონალური დახვეწვა

·         მონაცემთა სამართავი პანელის შექმნა

·         ვებსაიტის ტესტირება და ატვირთვა

·         მომხმარებელთა ტრენინგი

·         ვებსაიტის ტექნიკური მხარდაჭერა

·         HTML5/CSS

·         AJAX/jQuery

·         PHP/MySQL

·         Laravel

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებსაიტი
შეხვედრა